Investerare


Fri, 21 Oct 2022 17:08:46 +0200

Nordic Iron Ore upptar lån om 3 MSEK

Release

I syfte att stärka rörelsekapitalet har Nordic Iron Ore AB (publ) utökat kreditfaciliteterna med ett kortfristigt lånelöfte om 3 miljoner kronor från bolagets två största ägare Bengtssons Tidnings AB och Ludvika Holding AB. Förbindelsen löper med samma villkor som befintliga lån, innebärande en årsränta på utbetalt belopp om 8 procent samt förfall den 31 mars 2023

För ytterligare information kontakta:

Ronne Hamerslag
Verkställande Direktör

Telefon: 0240 88 301
E-mail: ronne.hamerslag@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).