Investerare


Thu, 05 May 2022 12:08:09 +0200

Nordic Iron Ore upptar lån om 5 MSEK

Release

I syfte att stärka rörelsekapitalet har Nordic Iron Ore AB (publ) utökat kreditfaciliteterna med ett kortfristigt lånelöfte om 5 miljoner kronor från bolagets tredje största ägare Kopparinvest AB. Förbindelsen löper med samma villkor som befintliga lån, innebärande en årsränta på utbetalt belopp om 8 procent samt förfall den 30 september 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 0240 88 302

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.