Investerare


Fri, 12 Apr 2019 14:50:17 +0200

Nordic Iron Ore AB anlitar SRK Consulting för en mineralresursberäkning och teknisk studie av potentialen för Väsmanfältet

Release

Nordic Iron Ore AB (NIO), ett prospekterings- och gruvutvecklingsföretag med betydande järnmalmsfyndigeter utanför Ludvika i Bergslagen, har träffat avtal med SRK Consulting om att utföra en ny mineralresursberäkning för södra Väsmanfältet samt studera den stora expansionspotentialen för bolagets projekt.

Lennart Eliasson, verkställande direktör för NIO säger:

“Det är spännande tider för Nordic Iron Ore – inte bara är vi nära slutförandet av genomförbarhetsstudien för Blötberget, utan skall nu också uppdatera mineralresursberäkningen och studera den betydande expansionspotentialen för vårt projekt.

Tidigare prospekteringsborrningar och geotekniska undersökningar har visat på betydande potential (”exploration target”) i området mellan de gamla befintliga gruvorna Blötberget och Håksberg.

Genom att inkludera ytterligare geologiska och geotekniska data kan mineralresursberäkningen för södra Väsmanfältet uppdateras. Väsmanfältet representerar en spännande möjlighet för NIO att öka produktionsvolymerna från vårt projekt som ligger i de historiska gruvområdena i Bergslagen med närhet till befintlig infrastruktur som ger tillgång till såväl Europa som den globala marknaden”

Järnmineraliseringarna i Väsmanfältet utgör en sydlig fortsättning på mineraliseringen i Håksberg. NIO:s ambition är att utveckla Väsman och Håksberg till ett integrerat gruvområde. Detta område kommer inte bara att öka produktionsvolymen för NIO, utan kommer också att kunna dra nytta av samma infrastruktur som Blötberget – ett modernt industriområde med anrikningsverk och lastningsterminal samt järnväg till utskeppningshamnen i Oxelösund.

SRK inleder arbetet omedelbart och studien väntas bli klar under juni 2019.

Om Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet från betydande mineraltillgångar.

Om SRK             

SRK Consulting (UK) Ltd ingår i internationella koncernen SRK Consulting som tillhandahåller kompletta och specialiserade konsulttjänster till gruvindustrin över hela världen från mer än 40 kontor spridda över sex kontinenter. SRK är måna om oberoende och objektivitet vid rådgivning och biträde till våra kunder för att hjälpa dem vid avgörande beslut. SRK (UK) har, tillsammans med SRK i Finland, ett starkt nordiskt fokus, med erfarenhet från många prospekterings- och gruvprojekt i regionen, inklusive Nordic Iron Ore.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se