Gruvutveckling

Projektering och anläggning

Efter erhållande av bearbetningskoncession inleds generellt arbetet med konstruktionsplanering samt, efter det att provbrytningstillstånd erhållits, provbrytning och malmbehandlingstester i större skala. Byggnation och installation av anläggningar inleds normalt efter det att erforderliga miljötillstånd erhållits, investerings- och produktionsbeslut fattats samt att finansieringen säkrats. Efter produktionsstart krävs normalt en intrimningsperiod innan gruvan och malmbehandlingsverket når sin fulla kapacitet.