Fri, 17 Feb 2017 11:30:00 +0100

Nordic Iron Ores företrädesemission övertecknad – bolaget tillförs 18,3 mkr

Genom företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”) ökar antalet aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”)  från 36 545 550 till 109 636 650 och bolaget tillförs 18 272 775 kronor före emissionskostnader.

Företrädesemissionen omfattar 73 091 100 aktier, varav 57 422 284 aktier tecknades med företrädesrätt, vilket motsvarar 78,6 procent av Företrädesemissionen. Återstående 15 668 816 aktier, motsvarande 21,4 procent Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av företrädesrätt baserat på antalet aktier som tecknats med stöd av företrädesrätt. Totalt övertecknades Företrädesemissionen med 31,9 procent.

Emissionslikviden i Företrädesemissionen kommer att användas för att finansiera nästa steg i den pågående genomförbarhetsstudien, vilken primärt avser gruvplanering och produktionsplanering.  Detta utgör enskilt en av de viktigaste återstående tekniska delarna i studien och syftar till att stärka undrelaget för bedömning av projektets ekonomiska förutsättningar.

Rådgivare

Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut till Bolaget i Företrädesemissionen. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: 44 7776 180 988

Lennart Eliasson CFO
tel: 46 240 883 02

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

PR