Fri, 04 Dec 2015 15:34:17 +0100

Nordic Iron Ores företrädesemission har genomförts – Bolaget tillförs 18,9 MSEK

Antalet aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) ökar genom Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”) från 17 623 213 till 36 545 550 aktier och Bolaget tillförs därmed cirka 18,9 MSEK före emissionskostnader.

Sammanlagt tecknades 18 922 337 aktier, varav 14 837 741 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 68,2 procent av antalet erbjudna aktier. Återstående 4 084 596 aktier, motsvarande 18,8 procent av antalet erbjudna aktier, tecknades utan stöd av företrädesrätt.

Emissionslikviden i Företrädesemissionen kommer att användas för att finansiera nästa steg i den pågående genomförbarhetsstudien, vilken primärt avser att verifiera och optimera de metallurgiska processerna och generera produktprover som potentiella kunder kan testa i sina egna processer. Detta utgör enskilt en av de viktigaste delarna i studien och syftar till att stärka projektets ekonomiska förutsättningar samt att möjliggöra leveransavtal med kunder.

Finansiell rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: 46 240 883 05

Lennart Eliasson CFO
tel: +46 240 883 02

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release