Wed, 19 Mar 2014 15:29:15 +0100

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Iron Ore AB (publ)

Ny styrelseledamot utsedd i Nordic Iron Ore

Sigrun Hjelmqvist, född 1956, har vid extra bolagsstämma i Nordic Iron Ore AB (publ) den 13 mars 2014 valts till ny ordinarie styrelseledamot i bolaget. Sigrun har tidigare bl.a. innehaft olika befattningar inom Ericssonkoncernen och var med och grundade riskkapitalbolaget BrainHeart Capital. Hon har därutöver en bred erfarenhet av styrelsearbete i en rad framgångsrika svenska bolag. Sigrun har en civilingenjörsexamen inom teknisk fysik samt en teknologie licentiat examen inom tillämpad fysik.

Styrelsen består sedan tidigare av ledamöterna Göran Ekdahl (ordförande), Christer Lindqvist, Lars-Göran Olsson, Anders Bengtsson, Jonas Bengtsson, Per Storm, Thomas Olofsson och Johnas Jansson.

__________________

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release