Fri, 18 May 2018 12:14:01 +0200

Nordic Iron Ore AB anlitar Golder för slutförandet av genomför­barhetsstudien för Blötberget.

Nordic Iron Ore AB (NIO), ett prospekterings- och gruvutvecklingsföretag med betydande järnmalmsfyndigheter i Bergslagen har nöjet att tillkännage att avtal träffats med Golder för slutförandet av genomförbarhetsstudien (“Feasibility Study”) för projektet i Blötberget utanför Ludvika, för vilket samtliga nödvändiga tillstånd redan finns på plats.

Paul Marsden, verkställande direktör för NIO säger – ”Detta är en avgörande period för Nordic Iron Ore när vi går från prospektering och förstudier till utvecklingen av en högkvalitativ fyndighet i en tidigare aktiv gruva. Blötberget utgör ett högintressant projekt lokaliserat till de historiska gruvområdena i Bergslagen med närhet till befintlig infrastruktur som ger tillgång till såväl Europa som den globala marknaden. Vi har valt Golder på grund av deras internationellt erkända expertis, lokala förankring och bevisade erfarenhet av att genomföra storskaliga genomförbarhetsstudier i Norden såväl som globalt. Golders tekniska kompetens ligger i framkant, vilket kopplat med vår egen erfarna ledningsgrupp ger idealiska förutsättningar för att framgångsrikt förverkliga detta projekt av strategisk betydelse för bolaget och regionen. Jag är övertygad om att vi efter färdigställandet av studien snabbt, men naturligtvis beroende av vidare finansiering, skall kunna övergå till detaljprojektering, anläggningsarbeten och vidareutveckling av närliggande fyndigheter för att öka livslängden på den framtida verksamheten, och jag är säker på att intresset för projektet kommer att öka ytterligare i takt med att vi når våra målsättningar.”

Tidigare studier och omfattande prospektering har visat på möjligheten att öppna en ingång till gruvan via s.k. snedbana, starta underjordsbrytning av runt 3 miljoner ton malm per år med låga initiala investeringskostnader och konkurrenskraftiga driftkostnader. Blötberget är det första av flera järnmalmsprojekt som bolaget har i portföljen. Golder kommer att påbörja arbetet första juni och studien planeras vara klar andra kvartalet 2019.

Om Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalms-produktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet från betydande mineraltillgångar.

Golder
Golder är ett ledande globalt ingenjörs- och konsultföretag med mer än 50 års erfarenhet av att framgångsrikt hjälpa sina kunder inom gruv- olje och gasindustrin, tillverkande industri, kraftproduktion samt infrastruktur. Golder ägs av sina medarbetare och har ca 6 500 anställda fördelade på mer än 150 kontor spridda över 36 länder, Golders medarbetare drivs av ambitionen att leverera resultat, erbjuda unik specialistkompetens att möta de ständigt förändrade utmaningarna som Golders uppdragsgivare ställs inför. Golder har även bred erfarenhet från arbete inom gruvsektorn i Sverige, och Norden inklusive Grönland. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: +44 7776 180 988

paul.marsden@nordicironore.se

Release