Tue, 24 Jun 2014 21:00:00 +0200

Inlandsinnovation investerar ytterligare 20 MSEK i Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore är stolta att kunna meddela att Inlandsinnovation har beslutat att medverka med 20 MSEK i den kommande riktade emissionen som Bolaget genomför. Emissionen omfattar minst 40 MSEK och är säkerställd genom Inlandsinnovation och bolagets huvudägares ,Bengtssons TidningsAB, garantier.

Bolaget har även beslutat att genomföra en företrädesemission för bolaget aktieägare på upp till 15 MSEK.

Emissionslikviden kommer finansiera slutförandet av den på gående feasibility studien för Blötbergsgruvan, som är första delen i återstarten av gruvorna i Ludvika. Studien beräknas att var klart vid årsskiftet.

”Inlandsinnovations beslut att investera ytterligare 20 miljoner kronor i Nordic Iron Ore är mycket positiv för bolaget och möjliggör för bolaget att på ett effektivt sätt slutföra den pågående studien”. säger Christer Lindqvist i en kommentar.

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Pressmeddelande (PDF)