Thu, 21 Jun 2018 14:06:53 +0200

Jarl Securities analyserar Nordic Iron Ore AB (publ)

Som ett led i Nordic Iron Ores strävan att stärka bolagets investorrelationer och att få bolaget oberoende analyserat, närmast i samband med den pågående emissionen och inför den kommande noteringen, har Nordic Iron Ore AB givit Jarl Securities AB i uppdrag att genomföra en oberoende analys av Nordic Iron Ore och göra en bedömning av värdet av aktierna. Välkommen att ta del av analysen på bolagets hemsida under Aktuellt eller via nedanstående länk:

Värderingsutlåtande

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: 44 7776 180 988

Lennart Eliasson vVD/CFO
tel: 46 240 883 02

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Värderingsuppdrag Nordic Iron Ore 180618