Mon, 09 Jul 2012 15:50:08 +0200

Nordic Iron Ore lämnar in ansökan till Mark- och Miljödomstolen för återstarten av Ludvika Gruvor

Nordic Iron Ore lämnade den 6 juli in miljöansökan till Mark- och Miljödomstolen i Nacka för återstarten av gruvorna i Blötberget och Håksberg avseende en produktion om ca 2,5 miljoner ton slig per år.

- Det är en viktig milstolpe som vi nu har passerat mot återstarten av Ludvika Gruvor. När väl vi erhållit dom från Mark- och Miljödomstolen så kan vi starta de viktiga anläggningsarbetena samt dräneringen av gruvorna. Till dess ska vi slutföra den slutgiltiga feasibility studien (DFS), säger VD Christer Lindqvist i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christer Lindqvist, VD tel: +46-240-88301

christer.lindqvist@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. För mer information, se www.nordicironore.se.

Release