Mon, 14 Jan 2013 14:20:00 +0100

Nordic Iron Ore väljer Oxelösunds Hamn för utskeppning av järnmalm

Nordic Iron Ore AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn AB för järnmalmsleveranser på upp till 5 miljoner ton per år, vilket motsvarar förväntad volym när Ludvika Gruvor uppnått full produktionstakt mot slutet av 2018. Oxelösunds Hamn har redan idag befintliga anläggningar med tillräcklig kapacitet för att de första åren möjliggöra lagring och utlastning av järnmalm. Anläggningarna kommer att över tid utökas och utvecklas för att möta Nordic Iron Ores behov.

”Det här är en viktig del i det arbete som pågår vid uppbyggnaden av logistikkedjan inför malmtransporterna från Ludvika Gruvor och vi är mycket glada över att nu ha kommit överens med Oxelösunds Hamn”, säger Christer Lindqvist, VD för Nordic Iron Ore.

”Vi är mycket glada över att kunna erbjuda Nordic Iron Ore AB en effektiv lösning för mottagning, lagring och utskeppning av malmprodukter. Oxelösunds Hamn är en utpräglad bulkhamn och vi ser malmexport som en naturlig utveckling”, säger Erik Zetterlund, VD för Oxelösunds Hamn AB.

Gruvorna och hamnen är förbundna med existerande järnvägsförbindelse och Nordic Iron Ore för samtal med tågoperatörer för upphandling av transport av malmprodukter mellan Ludvika och Oxelösunds hamn.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore, tel: 0240-883 01,

e-post: christer.lindqvist@nordicironore.se

TILL REDAKTÖRERNA

Om Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. För mer information, se www.nordicironore.se

Om Oxelösunds Hamn

Oxelösunds Hamn är en av de viktigaste hamnarna i Östersjön. Hamnen har flera fördelar: den är kustnära, isfri, har kort insegling och unik järnvägskoppling till Bergsslagen med Borlänge, Ludvika och Grängesberg. Vattendjupet är 16,5 meter vilket innebär att hamnen kan ta emot de största fartygen som kan gå till och från Östersjön. Hamnen drivs dygnet runt vilket gör att fartyg kan lossa och lasta direkt efter anlöp vilket möter de effektivitetskrav som rederierna idag ställer på moderna hamnar. För mer information, se www.oxhamn.se

Release