Wed, 29 Aug 2012 16:35:00 +0200

Nordic Iron Ore påbörjar provborrningar i Väsmanfältet

Nordic Iron Ore tar nästa steg i utvecklingen av Ludvika gruvor och påbörjar idag en kärnborrningskampanj som ska ligga till grund för den kommande ansökan om bearbetningskoncession för Väsmanfältet.

Programmet omfattar inledningsvis cirka 10 000 meter kärnborrning och genomförs från flytpråmar på sjön Väsman. Syftet är att undersöka och definiera mineraltillgångar enligt den internationella standarden JORC. Arbetet genomförs av entreprenören Drillcon och väntas slutföras under 2012.

– Det här är ett stort steg i den planerade återstarten av Ludvika gruvor. Det är 55 år sedan man senast provborrade i Väsmanfältet och då genomfördes kärnborrningen från isen, och inte som nu - från pråmar. Dagens metoder skapar helt nya förutsättningar att undersöka mineraltillgångar på ett effektivt sätt, säger VD Christer Lindqvist.

Parallellt genomförs kärnborrning i Blötberget, också det av Drillcon. Programmet omfattar cirka 9 000 borrmeter och är en viktig del i den pågående feasibilitystudien för Ludvika Gruvor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore, tel: +46-240-88301, e-mail: christer.lindqvist@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. För mer information, se www.nordicironore.se.

Release