Wed, 03 Apr 2013 21:00:00 +0200

Nordic Iron Ore tecknar sin första avsiktsförklaring för malmleveranser

NIO har tecknat en avsiktsförklaring med Coal and Ore Trading Limited som avser marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter på upp till 600 000 ton per år.

Den tecknade avsiktsförklaringen innebär att bolaget planerar att tidigarelägga produktionsstarten i Blötbergsgruvan till andra halvåret 2014. Den initiala investeringskostnaden beräknas till cirka 165 MSEK och inledningsvis planeras all produktion att läggas ut på entreprenad.

”Att kunna planera för en gruvstart i Blötberget, och avsättning för produkter så tidigt som nästa år, är synnerligen bra för bolagets stegvisa utveckling. Det kommer även att på ett betydande sätt bidra till uppstarten av Ludvika Gruvor, och till målsättningen att nå en produktionstakt på 4,4 miljoner ton per år i slutet av 2018”, säger Christer Lindqvist, VD för Nordic Iron Ore.

“We are delighted to be working with Nordic Iron Ore to bring their iron ore to market at the earliest opportunity”, säger Ian Looseley, VD för Coal and Ore Trading Limited.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore, tel: 0240-883 01,

e-post: christer.lindqvist@nordicironore.se

TILL REDAKTÖRERNA

Om Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor som bland annat omfattar de befintliga gruvorna i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. För mer information, se www.nordicironore.se

Om Coal and Ore Trading Ltd

Coal and Ore Trading Limited is a British trading company, which operates in the Iron Ore and Coal and Coke industries to bring together buyers and sellers of raw materials. The company provides commercial, logistic and administrative services.

Release