Wed, 28 May 2014 16:09:17 +0200

Fastighetsägare återkallar överklagande av Mark och Miljödomstolens dom.

Mark och Miljööverdomstolen meddelar att samtliga klagande fastighetsägare har återkallat sitt överklagande av domslutet i Mark och Miljödomstolen (MMD). Domslutet från MMD med tillstånd och villkor för att anlägga och driva gruvorna i Blötberget och Håksberg står därför fast.

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release