Tue, 16 May 2017 13:40:03 +0200

Nordic Iron Ore AB tecknar en avsiktsförklaring med Rail Cargo

Nordic Iron Ore AB (NIO) har tecknat en avsiktsförklaring med det statliga österrikiska logistikbolaget Rail Cargo Austria AG (dotterbolag till ÖBB) för framtida transporter från gruvan i Blötberget till hamnen i Oxelösund. Rail Cargo kommer också att assistera NIO med rådgivning kring logistiklösningar fram till slutkund.

Avsiktsförklaringen omfattar ett komplett erbjudande från Rail Cargo som inkluderar alla tjänster och utrustning (inklusive rullande materiel och dess underhåll) mot en ren volymbaserad avgift. Tillsammans med den tidigare tecknade avsiktsförklaringen med Oxelösunds hamn är nu hela logistiklösningen från gruva till fartyg definierad.

Detta är en viktig händelse som markerar ett betydande framsteg i NIO:s järnmalmsprojekt och visar det växande förtroendet för projektets bärkraft. Rail Cargo kommer att erbjuda kostnadseffektiva lösningar för NIO:s behov och arbeta med oss för att uppnå enkla och flexibla logistiklösningar. Vi har haft ett konstruktivt samarbete med Rail Cargo och deras partner, Innofreight AG, och ser fram emot att fortsätta arbeta med dem för att slutföra våra pågående genomförbarhetsstudier och framför allt ser vi fram mot den dag då den verksamhet avsiktsförklaringen syftar till kan börja på allvar” säger Paul Marsden, VD för Nordic Iron Ore AB.

Om Nordic Iron Ore  

Nordic Iron Ore AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. För mer information, se www.nordicironore.se 

Om Rail Cargo

Rail Cargo Group (RCG) är, med en årlig omsättning överstigande 2 miljarder Euro och cirka 8 400 medarbetare ett av de ledande logistikföretagen i Europa. Med utgångspunkt från hemmamarknaden i Österrike och Ungern erbjuder RCG kundanpassade logistiklösningar och garanterar säkra och tillförlitliga transporter med miljövänlig järnväg mellan Nordsjön, Svarta Havet och Medelhavet. Moderbolaget i koncernen är Rail Cargo Austria AG. RCG fraktar årligen 109 miljoner ton gods, varav 85,6 miljoner ton som konventionell vagnslast i mer än 18 länder.

Om Innofreight AG

Innofreight AG är specialiserat på innovativa, patenterade modulära logistik- och transportsystem för bulkgodstransporter. Detta inkluderar att ta projekten från ide till genomförandet och för att uppnå optimala lösningar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: 0240 88 300

paul.marsden@nordicironore.se

Release