Press

2021-11-18
Delårsrapport januari – september 2021

2021-11-18
Delårsrapport januari – september 2021

2021-11-09
Ledningsförändring i Nordic Iron Ore AB (publ)

2021-11-03
Nordic Iron Ores har inlett process för att rekrytera av ny VD

2021-10-22
Nordic Iron Ore AB förlänger den kortfristiga lånefaciliteten

2021-10-04
Nordic Iron Ore beslutar om riktad kvittningsemission om 10,6 MSEK

2021-08-26
Nordic Iron Ore anlitar ABB för att tillhandahålla automatiserings- och elektrifieringsplanering för Blötberget

2021-08-18
Delårsrapport januari – juni 2021

2021-07-07
Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB den 7 juli 2021

2021-06-16
Nordic Iron Ore och Epiroc Sweden AB tecknar MoU

2021-06-04
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i NORDIC IRON ORE AB

2021-05-18
Delårsrapport januari – mars 2021

2021-05-11
Nordic Iron Ore anlitar Veidekke Entreprenad AB för förberedande projekteringsarbeten för Blötbergsgruvan

2021-05-07
Nordic Iron Ore startar projekt för ökad miljömässig hållbarhet

2021-04-23
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020

2021-04-16
Ändrat datum för årsstämma i Nordic Iron Ore AB

2021-02-26
Nordic Iron Ore AB säkrar finansiering om 20,9 MSEK

2021-02-18
Bokslutskommuniké januari – december 2020

2020-12-07
Nordic Iron Ore AB beslutar om riktad emission till Whittle Consulting

2020-11-23
Nordic Iron Ore – uppdaterad uppdragsanalys från Nordea

2020-11-20
Rättelse av hänvisning till MAR i pressmeddelande

2020-11-20
Delårsrapport januari – september 2 020

2020-11-19
Nordic Iron Ore offentliggör mycket positivt resultat från optimeringsstudien för Blötbergsgruvan.

2020-09-30
Nordic Iron Ore offentliggör resultatet av den första fasen av optimeringsstudien

2020-09-29
Ytterligare geofysiska undersökningar av malmfyndigheterna i Ludvika

2020-08-20
Delårsrapport januari – juni 2020

2020-07-17
Nordic Iron Ore upptar lån om 5 MSEK

2020-06-29
Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB den 29 juni 2020

2020-06-11
Nordic Iron Ore AB beslutar om konvertering av utestående lån

2020-05-20
Delårsrapport januari – mars 2020

2020-05-19
Nordic Iron Ore AB anlitar Whittle Consulting för optimeringsstudie

2020-04-24
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

2020-04-14
Nordic Iron Ore AB senarelägger årsstämman 2020

2020-02-25
NIO offentliggör preliminära resultat från forskningsprojektet Smart Exploration

2020-02-20
Nordic Iron Ore beviljas undersökningstillstånd för Blötberget nr 4

2020-02-20
Bokslutskommuniké januari – december 2019

2020-01-17
Nordic Iron Ore beställer flytt av 50 kV-ledning

2020-01-08
Nordic Iron Ore beslutar om riktad kvittningsemission om 1,0 MSEK

2019-12-12
Nordic Iron Ores företrädesemission tecknad till 159 procent – styrelsen beslutar om överteckningsemission

2019-11-25
Nordic Iron Ore – information om bolagspresentationer

2019-11-20
Nordic Iron Ore – uppdaterad uppdragsanalys från Nordea

2019-11-19
Nordic Iron Ore – teckningsperiod inleds och inbjudan till investerarträffar

2019-11-15
Nordic Iron Ore offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

2019-11-15
Delårsrapport januari – september 2019

2019-11-15
Nordic Iron Ore AB offentliggör teknisk studie för Väsmanfältet

2019-11-08
Nordic Iron Ore presenterar på Augment Investor Evening måndag 11 november

2019-11-08
Nordic Iron Ore genomför företrädesemission om 20 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för Q3

2019-10-11
Nordic Iron Ore publicerar sammanfattningen av genomförbarhetsstudien för Blötberget

2019-10-07
Nordic Iron Ore presenterar på Augment Mining Forum 2019

2019-10-03
Nordic Iron Ore AB utser Swedbank Norge till finansiell rådgivare

2019-10-02
Nordic Iron Ore AB meddelar positivt utfall av genomförbarhetsstudien för Blötberget

2019-08-22
Delårsrapport januari – juni 2019

2019-08-14
Uppdatering angående rapportering av genomförbarhetsstudien för Blötberget

2019-07-16
Nordic Iron Ore upptar lån om 5 MSEK

2019-06-26
Uppdatering angående rapportering av genomförbarhetsstudien för Blötberget

2019-06-18
Helikopterburna undersökningar av malmfyndigheterna i Ludvika

2019-05-22
Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB den 22 maj 2019

2019-05-22
Delårsrapport januari – mars 2019

2019-05-21
Valberedningen föreslår styrelsesammansättning inför styrelseval vid årsstämman 2019 i Nordic Iron Ore AB

2019-05-10
Nordic Iron Ore beviljas undersökningstillstånd för Ludvikafältet

2019-05-07
3D-seismiska undersökningar i Blötberget

2019-04-26
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

2019-04-25
Nordic Iron Ore erhåller kortfristig kreditförbindelse

2019-04-23
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i NORDIC IRON ORE AB

2019-04-12
Nordic Iron Ore AB anlitar SRK Consulting för en mineralresursberäkning och teknisk studie av potentialen för Väsmanfältet

2019-04-05
Kvalitetssäkring av Nordic Iron Ore AB:s mineralresursberäkning för Blötberget klar för genomförbarhetsstudien

2019-02-22
Bokslutskommuniké januari – december 2018

2018-11-22
Delårsrapport januari – september 2018

2018-10-18
Inbjudan till investerarträffar i Nordic Iron Ore

2018-10-01
Förtydligande: Teckningskurs för Nordic Iron Ores teckningsoptioner är 10 kr per aktie och det krävs tio teckningsoptioner för att teckna en ny aktie

2018-09-27
Rättelse av ISIN-kod för Nordic Iron Ore-aktien

2018-09-26
Nordic Iron Ore AB (publ) har erhållit godkännande för notering på Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning

2018-08-28
Senarelagt datum avseende första handelsdag på Nasdaq First North

2018-08-23
Nordic Iron Ore AB omformar och utökar ledningsgruppen

2018-08-23
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDIC IRON ORE AB (PUBL) DEN 22 AUGUSTI 2018

2018-08-22
Delårsrapport januari – juni 2018

2018-07-30
Information avseende tidigare kommunicerad sammanläggning av aktier

2018-07-16
Nordic Iron Ore AB rapporterar en serie seismiska reflektions­avvikelser vid den fortsatta undersökningen av fyndigheterna vid Blötberget i Ludvika

2018-07-06
Nordic Iron Ores företrädesemission om cirka 36,5 MSEK fulltecknad inför planerad listning på Nasdaq First North

2018-06-21
Jarl Securities analyserar Nordic Iron Ore AB (publ)

2018-06-19
Första handelsdag för Nordic Iron Ores aktie på Nasdaq First North beräknas bli den 29 augusti 2018

2018-06-13
Idag inleds teckningsperioden i Nordic Iron Ores företrädesemission inför notering på Nasdaq First North

2018-06-11
Nordic Iron Ore offentliggör prospekt avseende företrädesemission och har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq First North

2018-05-23
Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB (publ) den 22 maj 2018

2018-05-22
Delårsrapport januari – mars 2018

2018-05-18
Nordic Iron Ore AB anlitar Golder för slutförandet av genomför­barhetsstudien för Blötberget.

2018-04-26
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

2018-04-10
Nordic Iron Ore förbereder företrädesemission och marknadsnotering av aktien

2018-02-13
Bokslutskommuniké januari – december 2017

2017-12-22
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningskoncession för Södra Väsmanfältet

2017-11-17
Delårsrapport januari – september 2017

2017-08-25
Delårsrapport januari – juni 2017

2017-07-13
Nordic Iron Ore AB utökar mineraltillgångarna i Blötberget

2017-05-24
Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB (publ) den 22 maj 2017

2017-05-22
Delårsrapport januari – mars 2017

2017-05-16
Nordic Iron Ore AB tecknar en avsiktsförklaring med Rail Cargo

2017-04-28
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

2017-02-17
Bokslutskommuniké januari – december 2016

2017-02-17
Nordic Iron Ores företrädesemission övertecknad – bolaget tillförs 18,3 mkr

2017-01-20
Nordic Iron Ore AB (publ) har beslutat att genomföra företrädesemission av aktier