Styrelse

Tomas Olofsson

Styrelseledamot och ordförande sedan maj 2017
(Styrelsesuppleant 2014 – 2016)

Född: 1968

Övriga uppdrag: VD i Lemont AB, ägare, partner och styrelseledamot i bl a Ludvika Holding AB, Grytänge Invest AB, Fastighets AB Morgårdshammar AB, Datorama AB, Badhusudden AB, A.Rentall AB och Mecapto AB samt  Svanströms Lackeringar AB, Rondic Invest AB.

Bakgrund: Tomas Olofsson är entreprenör och har 20 års erfarenhet av verkstadsbranschen. Han har utvecklat och byggt upp ett flertal industri-, bemannings- och fastighetsbolag.

Oberoende av bolaget och dess ledning/Icke oberoende av större aktieägare

Innehav i bolaget: 4 453 483 aktier genom bolag.

Jonas Bengtsson

Styrelseledamot sedan 2011

Född: 1969

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot i Bengtssons Tidnings AB med dotterbolag,  i Zensum AB, Jonas Bengtsson Invest AB med dotterbolag, samt Svenska Nyttobostäder AB med dotterbolag.

Bakgrund: Jonas Bengtsson är partner i BTAB Invest har 15 års erfarenhet från finansbranschen och utveckling av små och medelstora industri- och fastighetsbolag.

Oberoende av bolaget och dess ledning/Icke oberoende av större aktieägare

Innehav i bolaget: 524 105 aktier direkt och 7 799 238 genom bolag.

Timo Lindborg

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1955

Utbildning: teknologie doktor, civilingenjör i teknik och har en kandidatexamen i geologi samt är docent vid Uleåborgs universitet i Finland: Affärsprocesser i gruvindustrin.

Övriga uppdrag: Timo Lindborg är en fristående konsult och verkställande direktör i Arkkitehti- ja ympäristösuunnittelu Hentilä & Lindborg Oy.

Bakgrund: Timo Lindborg har mer än 35 års erfarenhet inom gruvprojekt och nordiska företag, bl.a. som VD i Endomines AB (publ), Endomines Oy och Kalvinit Oy. Timo Lindborg är Timo Lindborg är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 55 300 via bolag.

Gösta Bergman

Styrelseledamot sedan augusti 2018

Född: 1950

Utbildning: LL.B från Stockholms Universitet

Övriga uppdrag: Ägare av Advokatfirman Bergman & Partners AB. Styrelseordförande i OptiMobile AB.

Bakgrund: Affärsjurist sedan 1978 med erfarenhet från ett antal större bolag såsom Ericsson, Unisys, Ovako Steel och styrelseordförande i Grängesberg Iron AB.

Oberoende av bolaget och dess ledning samt av större aktieägare

Innehav i bolaget: