Styrelse

Tomas Olofsson

Styrelseledamot och ordförande sedan maj 2017
(Styrelsesuppleant 2014 – 2016)

Född: 1968

Övriga uppdrag: VD i Lemont AB, ägare, partner och styrelseledamot i bl a Ludvika Holding AB, Grytänge Invest AB, Fastighets AB Morgårdshammar AB, Datorama AB, Badhusudden AB, A.Rentall AB och Mecapto AB samt  Svanströms Lackeringar AB, Rondic Invest AB, Findity AB och Companyexpence Svenska AB.

Bakgrund: Tomas Olofsson är entreprenör och har 20 års erfarenhet av verkstadsbranschen. Han har utvecklat och byggt upp ett flertal industri-, bemannings- och fastighetsbolag.

Oberoende av bolaget och dess ledning/Icke oberoende av större aktieägare

Innehav i bolaget: 4 453 483 aktier genom bolag.

Jonas Bengtsson

Styrelseledamot sedan 2011

Född: 1969

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot i Bengtssons Tidnings AB med dotterbolag,  i Zensum AB, Jonas Bengtsson Invest AB med dotterbolag, samt Svenska Nyttobostäder AB med dotterbolag.

Bakgrund: Jonas Bengtsson är partner i BTAB Invest har 15 års erfarenhet från finansbranschen och utveckling av små och medelstora industri- och fastighetsbolag.

Oberoende av bolaget och dess ledning/Icke oberoende av större aktieägare

Innehav i bolaget: 524 105 aktier direkt och 7 799 238 genom bolag.

Timo Lindborg

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1955

Utbildning: teknologie doktor, civilingenjör i teknik och har en kandidatexamen i geologi samt är docent vid Uleåborgs universitet i Finland: Affärsprocesser i gruvindustrin.

Övriga uppdrag: Timo Lindborg är en fristående konsult och verkställande direktör i Arkkitehti- ja ympäristösuunnittelu Hentilä & Lindborg Oy.

Bakgrund: Timo Lindborg har mer än 35 års erfarenhet inom gruvprojekt och nordiska företag, bl.a. som VD i Endomines AB (publ), Endomines Oy och Kalvinit Oy. Timo Lindborg är Timo Lindborg är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 55 300 via bolag.

Gösta Bergman

Styrelseledamot sedan augusti 2018

Född: 1950

Utbildning: LL.B från Stockholms Universitet

Övriga uppdrag: Ägare av Advokatfirman Bergman & Partners AB. Styrelseordförande i OptiMobile AB.

Bakgrund: Affärsjurist sedan 1978 med erfarenhet från ett antal större bolag såsom Ericsson, Unisys, Ovako Steel och styrelseordförande i Grängesberg Iron AB.

Oberoende av bolaget och dess ledning samt av större aktieägare

Innehav i bolaget: