Informationsmöten

Blötberget 12 februari 2019

Presentation för närboende till Blötbergsgruvan,

Nedan finns samtliga presentationer från informationsmötet den 4 september 2013 som både PowerPoint- och PDF-filer.

Torsbovallen Jansbo
Planerad verksamhet
Torsbovallen_Jansbo.pdf

Nordic Iron Ore
Sammandrag
NIO_presentation_2013-09-04v4.pdf

Brunnspåverkan
Ramboll
brunnar_130904.pdf

Brunnspåverkan
Golder Associates
Brunnsmote_Golder.pdf

Historik
Den 17 oktober 2011 bjöd Nordic Iron ore in allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda av Ludvika gruvor, att delta i ett samrådsmöte i Folkets hus i Ludvika. Samrådet utgjorde en del i arbetet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet var främst att samla upp de frågor och synpunkter som kan förekomma för att miljöbeskrivningen skulle bli så bra och heltäckande som möjligt.