Undersökningstillstånd

Nordic Iron Ore har ansökt om ett nytt undersökningstillstånd som täcker de områden som är aktuella för arbeten med Ludvika Gruvor och sammanbinder områdena för bolagets bearbetningskoncessioner.