Metoder och processer

Nordic Iron Ore har för avsikt att arbeta med alla steg i gruvutvecklingsprocessen, från prospektering till produktion. Gruvutvecklingsprocessen består generellt av fyra huvuddelar: tillstånd, prospektering och undersökning, utvärdering samt projektering och anläggning.