Smart Exploration

Nordic Iron Ore är liksom Ludvika Kommun partners i projektet Smart Exploration som gjort flera mätningar vid gruvfälten i Blötberget och Väsman. Projektet är ett samarbete mellan universitet och företag i elva länder.

Ett viktig mål för projektet är att utveckla miljövänliga metoder för geofysisk prospektering.

Publicerade forskningsrapporter från projektet återfinns via nedanstående länk:

Smart Exploration

Solid Earth 13, 917-934 2022