Wed, 30 Apr 2014 13:52:00 +0200

Nordic Iron Ore AB publicerar årsredovisning för 2013

Nordic Iron Ore AB:s årsredovisning för 2013 finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

ÅR 2013