Emission 2019

Teckna aktier
Nordnet
Avanza
Aqurat

Emissionen i korthet

  • Företrädesemission om cirka 20,0 MSEK
  • Överteckningsemission om 5,0 MSEK
  • Fem (5) befintliga aktier på avstämningsdagen 15 november berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier
  • Teckningskurs 2,50 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden 19 november – 9 december 2019
  • Teckningsförbindelser: 11,2 MSEK, Garantiåtaganden: 8,8 MSEK
  • Emissionen tillgodoser kapitalbehov för förberedelserna inför inledandet av gruvdrift och ger nödvändigt utrymme för förhandling av erforderliga strategiska finansieringsavtal. Vidare möjliggörs kvittning av ägarlån, samt kvittning alternativt återbetalning av externa brygglån, vilket stärker balansräkningen och minskar räntekostnaderna.

Inbjudan till investerarträffar med presentation av VD Lennart Eliasson
Småbolagsjakten live, Onsdag 27/11 kl. 18.15.
Anmälan via www.investerarbrevet.se/event , välj event Småbolagsjakten Live.

Investerarpresentation Augment, Fredag 29/11 12.00
Birger Jarlsgatan 2, Kontoret Nybroviken 5 tr.
Anmälan sker till info@augment.se, begränsat antal platser. Lättare förtäring.

Investerarpresentation Augment, Onsdag 4/12 12.00
Birger Jarlsgatan 2, Kontoret Nybroviken 5 tr.
Anmälan sker till info@augment.se, begränsat antal platser. Lättare förtäring.

Dokument för nedladdning
Memorandum
Teaser
Anmälningssedel

Video från Mining Forum