Investerare


Thu, 25 Apr 2019 13:51:56 +0200

Nordic Iron Ore erhåller kortfristig kreditförbindelse

Release

Nordic Iron Ore AB (NIO), ett prospekterings- och gruvutvecklingsföretag med betydande järnmalmsfyndigeter utanför Ludvika i Bergslagen, har träffat avtal om en kortfristig kreditförbindelse uppgående till tio miljoner kronor.

Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag, noterat på Nasdaq First North Stockholm, som förbereder återstarten av driften i järnmalmsgruvorna Blötberget och Håksberg samt utvecklingen av det mellanliggande Väsmanfältet i Ludvika kommun i Dalarna.

För att nå dessa mål håller bolaget för närvarande på att slutföra en genomförbarhetsstudie (“Definitive Feasibility Study”) för gruvan i Blötberget. Studien väntas färdigställas under juni 2019. För att säkerställa den medelfristiga likviditeten till dess att genomförbarhetsstudien färdigställts, och ytterligare kapitalanskaffning kan genomföras, har bolaget erhållit en kortfristig kreditförbindelse om 10 mkr från bolagets två största ägare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser.

 Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som ovan.