Investerare


Fri, 10 May 2019 11:41:30 +0200

Nordic Iron Ore beviljas undersökningstillstånd för Ludvikafältet

Release

Nordic Iron Ores ansökan om undersökningstillstånd för Ludvikafältet nr 1, ett område som binder samman bolagets bearbetningskoncessioner för Håksberg, Väsman och Blötberget, har beviljats av Bergsstaten. Beslutet är ett viktigt led i Nordic Iron Ores förberedelsearbete för att återuppta järnmalmsproduktion i Ludvika Gruvor.

Bergsstaten beviljade den 6 maj 2019 Nordic Iron Ores ansökan om undersökningstillstånd avseende Ludvikafältet nr 1 i Ludvika kommun. Undersökningstillståndet innebär enligt minerallagen ensamrätt till undersökning av det beviljade området och gäller i tre år. Undersökningsområdet omfattar en yta om 913,65 hektar och sammanbinder Nordic Iron Ores bearbetningskoncessioner för Blötberget och Håksberg för vilka bolaget har samtliga nödvändiga tillstånd för att påbörja gruvdrift samt det mellanliggande koncessionsområdet för Södra Väsmanfältet.

Nordic Iron Ore:s ambition är att utveckla Väsmanfältet och Håksbergsgruvan till ett integrerat gruvområde samt att knyta samman detta med de anläggningar som planeras att byggas för gruvan i Blötberget.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.