Investerare


Wed, 13 Apr 2022 11:18:09 +0200

Ändrat datum för årsstämma i Nordic Iron Ore AB

Release

Styrelsen i Nordic Iron Ore har beslutat att flytta fram bolagets årsstämma från den 18 maj till den 30 juni 2021.

Som tidigare meddelats har bolaget inlett diskussioner med Cargill Inc. om ett långsiktigt strategiskt samarbete kring utveckling av projektet och försäljning av framtida produktion, samt investeringar som medför ett delägande i bolaget. Mot bakgrund av de pågående processerna som avses avslutas under andra kvartalet 2022 har styrelsen funnit det lämpligt att hålla årsstämman den 30 juni 2022.

Kallelse till årsstämman kommer att publiceras på sedvanligt sätt senast fyra veckor före stämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, tel: 070-564 0350

tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.