Investerare


Fri, 17 Jan 2020 12:01:11 +0100

Nordic Iron Ore beställer flytt av 50 kV-ledning

Release

NIO har gett nätägaren, Västerbergslagens Elnät AB, uppdraget att flytta och anpassa befintlig luftledning på 50kV.

Arbetet utförs för att bereda plats för kommande anläggningsarbeten vid det planerade industriområdet och möjliggöra anslutning för den planerade gruvdriften i Blötberget, Ludvika kommun.

Anläggningarna dimensioneras för framtida anslutning om 20MW.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.