Investerare


Thu, 18 Oct 2018 16:17:50 +0200

Inbjudan till investerarträffar i Nordic Iron Ore

Release

Under oktober och november kommer Nordic Iron Ore AB att presentera på investerarträffar i Stockholm och Göteborg. Under presentationerna kommer vd Lennart Eliasson och marknadsansvarige Paul Marsden att tala kring bolagets verksamhet och framtidsutsikter.

Presentationerna livesänds och kan följas på www.aktiespararna.se/tv/live.

Aktiedagen Stockholm
Datum: 23 oktober
Presentationstid: 18.30
Plats: Operaterassen, Karl XII:s torg
Arrangör: Aktiespararna
För mer information och anmälan, besök: www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-23-oktober

Stora Aktiedagen Göteborg
Datum: 12 november
Presentationstid: 15.40
Plats: Sal 1, Svenska mässan, Mässans Gata 8
Arrangör: Aktiespararna
För mer information och anmälan, besök: www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-goteborg-2018

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.