Investerare


Tue, 16 Jul 2019 18:28:41 +0200

Nordic Iron Ore upptar lån om 5 MSEK

Release

Nordic Iron Ore AB (”Bolaget”) har beslutat att uppta ett lån om 5 MSEK som tillför Bolaget ytterligare rörelsekapital. Med kapitalförstärkningen får Bolaget rätt resurser för att effektivt analysera resultatet från den genomförbarhetsstudie för återstart av gruvan i Blötberget som pågår. Som tidigare har meddelats ska studien avrapportera senare under innevarande kvartal.

Sammanfattning av villkoren:

  • Låneavtal om totalt 5 MSEK är tecknat med tre professionella investerare.
  • Lånet löper med en årlig ränta om 12 procent.
  • Lånet löper till och med den 31 december 2019.
  • För det fall Bolaget genomför en emission under löptiden ska hela eller delar av lånebeloppet kunna kvittas till samma teckningskurs som i föreliggande erbjudande.

Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånet är marknadsmässiga.

Augment Partners har agerat finansiell rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser.

 Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som ovan.