Investerare


Fri, 22 Oct 2021 14:03:00 +0200

Nordic Iron Ore AB förlänger den kortfristiga lånefaciliteten

Release

Nordic Iron Ore AB erhöll i februari 2021 en lånefacilitet om 10,5 MSEK från Bolagets huvudägare Bengtssons Tidnings AB och Ludvika Holding AB samt bolagets styrelseledamot Timo Lindborg via bolag. Faciliteten har nu förlängts med sex månader för att löpa till halvårsskiftet 2022.

Sammanfattning av villkoren för lånefaciliteten:

  • Låneavtal om totalt 10,5 MSEK
  • Lånen löper med en årlig ränta om 8 procent på utnyttjat belopp. 
  • Lånen löper till och med den 30 juni 2022.

Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånen är marknadsmässiga.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.