Investerare


Tue, 09 Nov 2021 12:50:00 +0100

Ledningsförändring i Nordic Iron Ore AB (publ)

Release

Markus Karlsson lämnar sin roll som projektdirektör i Nordic Iron Ore AB. Karlsson har varit anlitat på konsultbasis och utfört arbetet på deltid.

Rekryteringen av en ny projektdirektör har inletts. Under tiden sköts Markus Karlssons uppgifter Hans Thorshag, teknisk direktör, och Paul Marsden, rådgivare inom produkt och marknad.

Markus Karlsson kommenterar: ”Jag har arbetat med NIO sedan 2014 och är tacksam att ha kunnat vara med på detta spännande resa. Dock är tiden nu mogen att koncentrera på andra utmaningar inom gruvbranschen”.

”Jag vill tacka Markus för hans mycket värdefulla insats för Blötbergsprojektets och bolagets utveckling. Han har starkt bidragit till att utveckla Blötbergsprojektet. Jag önskar Markus all lycka i hans framtida karriär” kommenterar Lennart Eliasson, VD.


Informationen är sådan som Nordic Iron Ore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-09 12:50 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 0240 88 302

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).