Investerare


Tue, 11 May 2021 16:10:52 +0200

Nordic Iron Ore anlitar Veidekke Entreprenad AB för förberedande projekteringsarbeten för Blötbergsgruvan

Release

Nordic Iron Ore AB (NIO) har som en inledning till det fördjupade projekteringsarbetet beställt vidareutveckling och uppdatering av ritningar samt kostnadsberäkningar för några områden där större potentiella kostnadsbesparingar har identifierats. Ett sådant område är infartstunneln till gruvan.

Inför kommande anläggningsarbeten har NIO beställt detaljplanering av den cirka 2 kilometer långa infartstunneln till gruvan. Arbetet kommer att utföras av Veidekke Entreprenad AB och utgör en vidareutveckling och uppdatering av ritningarna som togs fram i samband med genomförbarhetsstudien. Detaljplaneringen kommer att ligga till grund för en uppdaterad kostnadsbedömning.

– Tunneln utgör en betydande del av de investeringar som måste göras inför uppstarten av gruvan. Det är ett viktigt steg framåt att göra den här detaljplaneringen och att få en uppdaterad kostnadsberäkning. Vår förhoppning är att den nya detaljplaneringen även kommer att visa på en snabbare framdrift av tunneln än tidigare beräknat, säger Nordic Iron Ores VD Lennart Eliasson.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.