Investerare


Tue, 21 May 2019 16:27:31 +0200

Valberedningen föreslår styrelsesammansättning inför styrelseval vid årsstämman 2019 i Nordic Iron Ore AB

Release

Valberedningen för Nordic Iron Ore AB (”Bolaget”) lägger fram förslag på styrelsesammansättning inför styrelseval vid årsstämman den 22 maj 2019, varmed en ny ledamot föreslås.

Valberedningen föreslår att Bolagets styrelse även fortsättningsvis ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter, att nuvarande styrelseledamöter Tomas Olofsson, Jonas Bengtsson och Gösta Bergman omväljs till styrelseledamöter samt att Timo Lindborg väljs in som ny styrelseledamot i Bolaget. Michael Mattsson har avböjt omval med anledning av sin ökade arbetsbelastning som rollen som verkställande direktör i Copperstone Resources innebär.

Timo Lindborg är VD i Sotkamo Silver AB (publ) och har mer än 35 års erfarenhet inom gruvprojekt och nordiska företag, bl.a. som VD i Endomines AB (publ), Endomines Oy och Kalvinit Oy. Timo Lindborg är teknologie doktor, civilingenjör i teknik och har en kandidatexamen i geologi samt är docent vid Uleåborgs universitet i Finland: Affärsprocesser i gruvindustrin. Timo Lindborg är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

Mer information om Timo Lindborg samt information om de styrelseledamöter som föreslås till omval finns på bolagets hemsida, www.nordicironore.se.

Valberedningens övriga beslutsförslag framgår av kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, tel: 070-564 0350

tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser.