Investerare


Thu, 27 Sep 2018 15:20:23 +0200

Rättelse av ISIN-kod för Nordic Iron Ore-aktien

Nordic IRon Ore, Rättelse av ISIN-kod

I gårdagens pressmeddelande gällande kommande listning av Nordic Iron Ore-aktien uppgavs felaktig ISIN-kod för aktien. Korrekt ISIN-kod är SE0011528017.

Kort om Nordic Iron Ore 

Nordic Iron Ore AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalms-produktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet. Nordic Iron Ores aktier har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm med första handelsdag 1 oktober 2018. Wildeco Ekonomisk Information AB är bolagets Certified Adviser.

För mer information, kontakta: 

Lennart Eliasson, VD, Nordic Iron Ore 

Tel: +46 70-640 5177

e-post: lennart.eliasson@nordicironore.se

www.nordicironore.se 

Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tid som ovan.