Investerare


Wed, 16 Feb 2022 15:13:05 +0100

NIO deltar i ännu ett EU-finansierat projekt för utveckling av prospekteringsteknik som kan ge ökad kunskap om närliggande mineraltillgångar vid NIO:s fyndigheter

Nordic Iron Ore AB (NIO) har nöjet att tillkännage sin medverkan i ERA-MIN 3-projektet FUTURE, vars syfte är att utveckla högteknologiska metoder för mineralprospektering genom ett samarbete mellan europeiska och sydafrikanska företag

I detta projekt kommer NIO återigen samarbeta med Uppsala Universitet i ett tekniskt projekt för utveckling av hållbara, högteknologiska och innovativa lösningar för mineralprospektering. Övriga samarbetspartners i projektet är Sercel, Wits University, SGU, Politecnico di Torino, South Deep Gold Mine och University of Venda.

Projektet finansieras med nationellt forskningsstöd via ERA-NET Cofund on Raw Materials (ERA-MIN3), ett nätverk för organisationer som finansiellt stöder forskning i Europa.

De geofysiska mätinstrument som ska testas använder sig av modern teknologi, såsom fiberoptiska sensorer och högsensitiva mikrokomponenter, inom områdena seismik, magnetometri och elektromagnetism. Man kommer även att testa drönarburna mätinstrument, en mätmetod som ger försumbar påverkan på miljön. Dessa nya metoder kan ge högupplösta bilder av lagren under jord och därmed generera nya prospekteringsmål.

Utrustning och andra tekniska lösningar kommer testas i fält vid NIOs gruvor i Sverige och vid Gold Fields gruvor i Sydafrika, två gruvfält där brytningsdjupet ställer höga krav på mätmetoder som kan ge ökad kännedom om geologiska strukturer med potentiella djupliggande malmresurser.

Det planeras ett flertal fältundersökningar för testning av prototyputrustning och nya tekniska lösningar. Målet är att ta fram kostnadseffektiva undersökningsmetoder för djupliggande och på andra sätt utmanande geologiska miljöer.

Projektet kommer också innehålla ett omfattande utbildningsprogram samt tillhandahålla workshops och presentationer allt eftersom projektet fortskrider.

Projektet planeras att dra igång i april 2022 och kommer att pågå under fyra år.

För ytterligare information kontakta: Paul Marsden (paul.marsden@nordicironore.se, Alireza Malehmir (Alireza.Malehmir@geo.uu.se), Musa Manzi (Musa.Manzi@wits.ac.za)

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.