Investerare


Thu, 16 Jun 2022 09:00:00 +0200

Nordic Iron Ore AB säkrar elförsörjningen

Release

Nordic Iron Ores ansökan om möjligheten att ta ut en effekt motsvarande upp till 20 MW har fått slutligt godkännande från Svenska Kraftnät.

I juni 2019 ansökte Nordic Iron Ore via Västerbergslagens Elnät om möjligheten att ta ut upp till 20 MW för den blivande gruvverksamheten i Blötberget. Svenska Kraftnät har nu, baserat på de planer som finns i området, bedömt att effektuttaget kan tillåtas.

”Det är ett mycket välkommet besked att vi nu kan räkna med att få den elektricitet vi behöver för gruvsatsningen, särskilt som vi satsar på att bygga en miljövänlig elektrifierad gruva”, säger bolagets verkställande direktör Lennart Eliasson.

Under handläggningstiden av ärendet har Nordic Iron Ore låtit flytta den 50 kV-ledning som kraften kommer att tas från. Nästa steg blir att projektera och uppföra ett ställverk vid det blivande industriområdet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 0240 88 302

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.