Investerare


Thu, 23 Aug 2018 17:22:52 +0200

Nordic Iron Ore AB omformar och utökar ledningsgruppen

Release

Nuvarande verkställande direktören Paul Marsden lämnar vid kommande månadsskifte sin befattning men fortsätter att stötta bolaget och projektet som rådgivare inom sina specialområden, främst marknadsfrågor och processteknisk produktutveckling.

Befattningen som verkställande direktör övertas av Lennart Eliasson med tillträde den 1 september. Han är för närvarande vice verkställande direktör och ekonomidirektör.

Markus Karlsson som under ett antal år arbetat med projektet som senior gruvingenjör, går formellt in i ledningsgruppen som projektansvarig och platschef för verksamheten i Grängesberg.

Hans Thorshag kvarstår som teknisk direktör och rådgivare avseende gruvtekniska frågor och logistik.

Förändringarna genomförs i syfte att anpassa ansvar och arbetsfördelning i ledningsgruppen till den fas bolaget nu går in i. Bolaget har påbörjat slutförandet av lönsamhetsstudien för Blötbergsgruvan och förberedelser för byggstart och har nyligen ansökt om notering på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, tel: 070-564 0350

tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.