Investerare


Mon, 23 Nov 2020 11:13:51 +0100

Nordic Iron Ore – uppdaterad uppdragsanalys från Nordea

Release

Nordea har offentliggjort en uppdaterad uppdragsanalys av Nordic Iron Ore AB (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”). I analysen har resultaten från den nyligen färdigställda optimeringsstudien av Blötberget beaktats. I analysen åsätts projektet i Blötberget ett värde om 1,1 miljarder kronor.

Analyserna har beställts av bolaget men utförs oberoende av Nordea som ansvarar för gjorda antaganden.

Analysen i sin helhet finns på Bolagets hemsida:

https://nordicironore.se/investerare/presentationer/externa-analyser/

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.