Investerare


Wed, 26 Jun 2019 15:05:21 +0200

Uppdatering angående rapportering av genomförbarhetsstudien för Blötberget

Release

Nordic Iron Ore meddelar att den pågående genomförbarhetsstudien för Blötberget inte kan avrapporteras kring halvårsskiftet som planerat utan försenas några veckor. Anledningen är att ett konsultbolag som genomför studien behöver mer tid.

Golder Associates genomför sedan ungefär ett år en genomförbarhetsstudie åt Nordic Iron Ore rörande förutsättningarna för återstarten av gruvan i Blötberget. Den plan som tidigare har kommunicerats av bolaget angav att studien skulle avrapporteras under andra kvartalet 2019.

Golders projektdirektör Henning Holmström förklarar:

”Studien är omfattande och har i stort sett genomförts enligt plan, men precis som andra avancerade studier och projekt så inträffar händelser som är svåra att planera för, vilka har påverkat och delvis förskjutit tidsplanen för projektet som helhet. Det mesta har hanterats och studien är i det närmaste klar, men i slutfasen av arbetet har projekteringen av anrikningsverket fördröjts något vilket är den huvudsakliga orsaken till förseningen. Golder planerar dock att färdigställa studien mot slutet av juli eller tidigt i början av augusti 2019.”

”Förseningen är beklaglig men förväntas dock inte medföra några väsentliga negativa konsekvenser för bolaget och dess verksamhet”, säger Nordic Iron Ores VD Lennart Eliasson.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser.

 Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som ovan.