Investerare


Tue, 19 May 2020 15:55:18 +0200

Nordic Iron Ore AB anlitar Whittle Consulting för optimeringsstudie

Release

Nordic Iron Ore AB (”NIO”)  meddelar att bolaget har anlitat Whittle Consulting (”WCPL”), en konsultfirma specialiserad på strategisk planering av gruvdrift, med bas i Australien, för att genomföra en optimeringsstudie för projektet i Blötberget.

Med utgångspunkt från den genomförbarhetsstudie som färdigställdes förra året kommer tekniska experter från WCPL att modellera och analysera hela värdekedjan för projektet. Med hjälp av egenutvecklad mjukvara kommer WCPL att generera affärsplaner för gruvans livslängd som syftar till att maximera projektets ekonomiska värde. De nya planerna kommer även att inkludera internt genererade förbättringar av flödesschema och specifikationer på utrustning som följer av pågående diskussioner med potentiella leverantörer och specialister. Studien planeras vara klar under september.

Studien kommer bland annat att fungera som en granskning och validering av bolagets genomförbarhetsstudie och utvecklingsplan, men syftar också till att öka projektets nettonuvärde (”NPV”).

–  WCPL har i mer än 150 studier visat att en omfattande tillämpning av vår ”Integrated Strategic Planning” kan ge förbättringar i ett projekts nettonuvärden på mellan 5% - 35%; och ofta mer i alla typer av gruvor även när flera konventionella optimeringstekniker tillämpats, säger Gerald Whittle, VD för Whittle Consulting.
 

NIO har rätt att reglera Whittles ersättning, helt eller delvis, med en riktad emission av aktier. Aktier kommer att emitteras till marknadspris men med 2,5 SEK per aktie som ett minimipris. Det maximala antalet nya aktier som kan emitteras till följd av transaktionen är 2 548 000.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).

 Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som ovan.