Investerare


Thu, 06 Oct 2022 08:00:00 +0200

Nordic Iron Ores VD Ronne Hamerslag deltar på LIAMforum - Ett internationellt forum för hållbar resursutveckling

Release

Ronne Hamerslag, VD för Nordic Iron Ore, deltar på den digitala konferensen LIAMforum’s panel 4B “Holistic Approaches, Integrated Strategic Planning & Sustainable Resource Development” 6 oktober kl. 19:00-19:50 (lokal tid Ontario 13:00-13:50) tillsammans med deltagare ifrån Whittle Consulting och Dundee Precious Metals.

LIAMforumet, som hålls online vid Brock University i Ontario, Kanada, är en mötesplats där ledare och deltagare från hela världen, från akademi, industri, tankesmedjor, multilaterala institutioner och regeringar, kommer att dela med sig av sina idéer, forskningsrön och ideal. Många av föredragshållarna är involverade i viktiga hållbarhetsfrågor som världen står inför idag, och arbetar för att implementera handlingskraftiga och resultatorienterade lösningar.

Nordic Iron Ore ska bygga en modern gruva som baseras eldrift i största möjliga utsträckning. ”Med en eldriven gruva kan vi minska CO2-utsläppen kraftigt, nästan ända ned till noll. Blötberget kommer att ha ett väldigt lågt antal kilo C02 utsläpp per kilo järnmalmskoncentrat. Dessutom kommer vårt järnmalmskoncentrat att användas vid grön ståltillverkning som ytterligare bidrar till minskade CO2 utsläpp i värdekedjan,” säger Nordic Iron Ores VD Ronne Hamerslag.

Forumet kommer också att täcka praktiska ämnen som karriärmöjligheter, personlig utveckling och nätverkande. Ett syfte med konferensen är att inspirera studenter och unga yrkesverksamma i deras karriärer och att anamma hållbarhetsfrågor i sina framtida yrken.


Registrera dig här: https://www.liamforum.com

Nordic Iron Ore AB
0240-883 00
info@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se