Investerare


Thu, 20 Feb 2020 18:18:30 +0100

Nordic Iron Ore beviljas undersökningstillstånd för Blötberget nr 4

Release

Nordic Iron Ores ansökan om undersökningstillstånd för Blötberget nr 4, ett område i anslutning till bolagets bearbetningskoncessioner för Blötberget, har beviljats av Bergsstaten. Beslutet är ett viktigt bidrag till Nordic Iron Ores förberedelsearbete för att återuppta järnmalmsproduktion i Ludvika Gruvor.

Bergsstaten beviljade den 20 februari 2020 Nordic Iron Ores ansökan om undersökningstillstånd avseende Blötberget nr 4 i Ludvika kommun. Undersökningstillståndet innebär enligt minerallagen ensamrätt till undersökning av det beviljade området och gäller i tre år. Undersökningsområdet omfattar en yta om 453,72 hektar och ansluter till Nordic Iron Ores båda bearbetningskoncessioner för Blötberget, ett projekt för vilket bolaget har samtliga nödvändiga tillstånd för att påbörja gruvdrift.

Nordic Iron Ore:s ambition är att återuppta järnmalmsbrytningen i Ludvika med start i Blötberget. En genomförbarhets­studie har färdigställts som visar på brytbara reserver uppgående till 34 Mt och det nya undersökningstillståndet kommer att utnyttjas för att söka öka mineralresurserna och därmed förlänga livslängden för Blötbergsgruvan.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.