Investerare


Tue, 07 May 2019 18:47:41 +0200

3D-seismiska undersökningar i Blötberget

Release Smart Exploration

Nordic Iron Ore AB, en partner till det EU-finansierade projektet Smart Exploration, kommer att vara värd för en arbetsgrupp från Smart Exploration som ska utföra 3D-seismiska mätningar i gruvområdet i Blötberget utanför Ludvika i Dalarna.

Nordic Iron Ore tillhandahåller sitt prospekteringsområde i Blötberget där Smart Exploration kan testa och utveckla nya undersökningsmetoder och tekniker som tas fram inom projektet. Dessutom kan arbetsgruppen här arbeta med nyframtagna data samtidigt som det finns möjlighet att jämföra med äldre data som är tillgänglig från området.

Syftet med mätningarna är att undersöka Blötbergsmalmens utsträckning både i längsgående och mot djupet. Den insamlade seismiska datan förväntas ge en betydligt mer vidsträckt bild av malmen än vad som i dag är känt genom borrning. Tidigare 2D-seismik-mätningar har redan gett indikationer på en möjlig utökning av det kända malmdjupet till 1200 meter, jämfört med det genom borrning kända 800–850 meter.  

Den här gången söker man djupare längs malmens dagutgående med hjälp av helt nya, innovativa metoder. 

I det 3D-seismiska mätprogram som nu genomförs undersöks malmen i Blötberget med över 1000 seismiska sensorer och mottagare. Mätprogrammet förväntas, förutom att ge ökad kunskap om malmen, till utvecklandet av nya, kostnadseffektiva, miljövänliga och icke-intrusiva metoder för undersökning av svårtillgängliga och djupliggande områden där åtkomst med äldre metoder är komplicerad och kostsam.

Mätprogrammet kan komma att ha stor betydelse för Nordic Iron Ore. Genom ökad kännedom om malmens utbredning kan exempelvis anläggningsarbeten under jord utföras mer effektivt och kostnaderna för prospekteringsborrningar minskas genom bättre kunskap om var dessa bör utföras.

Eftersom projektet är offentligt finansierat har vi socialt ansvar att informera allmänheten och inspirera unga generationer. Därför har projektgruppen beslutat bjuda in gymnasieelever den 8:e och 10:e maj 2019. Studenterna kommer att få uppleva och introduceras i tekniska ämnen. Det här är ett bra tillfälle för att visa hur tekniska kunskapsområden bidrar till våra moderna liv. Flera internationella gäster kommer också att delta i denna informationsaktivitet. Projektgruppen poängterar också betydelsen av utbildning. Ett speciellt ”bootcamp” är utformat för studenter från Uppsala universitet och ett antal gästbesökare från Afrika som deltar i aktiviteten. De kommer att få förklarat i detalj hur undersökningen går till och även få möjlighet till praktisk erfarenhet. De kommer även att få lära sig om gruvdriftens historia i Bergslagen och hur den lade grunden för dagens moderna svenska samhälle, inklusive ståltillverkning och den högspänning som krävs för detta. Vi uppmanar potentiella besökare, offentliga och media att kontakta oss före besöket så att vi kan ge dig bästa möjliga information och guidning. Efter denna seismiska undersökning kommer en serie UAV och helikopterburna mätningar att följa. Huvudundersökningsgruppen under denna period kommer från NIO, Uppsala universitet, TUBAF, Geopartner, SGU, Amkvo och SkyTEM. EAGE kommer att främja projektet via sina sociala medier, som LinkedIn och Twitter.

Om Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet från betydande mineraltillgångar.

Om Smart ExplorationSmart Exploration är ett projekt som utformats med inriktning på utmaningarna vid prospektering av mineralresurser som är viktiga för ekonomin och den tekniska utvecklingen inom EU. Projektet kommer huvudsakligen att fokusera på utveckling av kostnadseffektiva, miljövänliga tekniker och metoder för geofysisk prospektering i mycket utmanande områden. Projektet startade officiellt 1:a december 2017 och har en planerad varaktighet på 36 månader. Projektet har tilldelats en budget på drygt 5,2 miljoner euro enligt bidragsavtal nr 775.971. Mer information om projektet finns på www.smartexploration.eu, YouTube channel och LinkedIn.

För ytterligare information:

Kontakta:           Emma Bäckström

Telefon: 072 520 74 00      

E-mail:            emma.backstrom@nordicironore.se

Datum                    8–10 Maj 2019

Plats:                      Blötbergsvägen 611, SE- 771 65 Ludvika                                        

Website www.smartexploration.eu www.nordicironore.se