Investerare


Fri, 16 Apr 2021 13:47:18 +0200

Ändrat datum för årsstämma i Nordic Iron Ore AB

Release

Styrelsen i Nordic Iron Ore har beslutat att flytta fram bolagets årsstämma från den 18 maj till den 30 juni 2021.

Bolagets årsstämma kommer att hållas den 30 juni kl 16.00.

Kallelse till årsstämman kommer att ske senast fyra veckor före det nya datumet.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, tel: 070-564 0350

tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.