Investerare


Fri, 26 Apr 2019 15:34:00 +0200

Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Årsredovisning 2018 (PDF)

Nordic Iron Ore AB:s årsredovisning för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.