Investerare


Wed, 03 Nov 2021 09:27:20 +0100

Nordic Iron Ores har inlett process för att rekrytera av ny VD

Release

Nordic Iron Ores nuvarande VD Lennart Eliasson går i pension vid årsskiftet. Styrelsen har inlett processen med att rekrytera ny VD. Lennart Eliasson kommer vid behov att under en övergångstid arbeta åt bolaget på konsultbasis för att säkerställa en smidig övergång.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, tel: 070-564 0350

tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).