Investerare


Tue, 25 Feb 2020 18:17:51 +0100

NIO offentliggör preliminära resultat från forskningsprojektet Smart Exploration

SmartExploration

Nordic Iron Ore har nöjet med att tillkännage att fördelarna med att samarbetet inom det EU-stödda projektet Smart Exploration har börjat ge utdelning.

Nordic Iron Ore:s engagemang i programmet Smart Exploration börjar generera fördelar för företaget genom att förbättra kunskapen om både geologisk och strukturell information. Detta möjliggör en mer effektiv fortsatt prospektering. Undersökningarna tillför NIO förbättrade kunskaper om var potentiella mineraltillgångar kan finnas inom Blötbergets närområde, vilket utgör värdefullt underlag för det framtida prospekteringsarbetet med syftet att utöka NIO’s mineraltillgångar och reserver och kan därmed öka gruvans livslängd. Senare i år väntas forskningsprojektet presentera 3-dimensionella geologiska och strukturella modeller, som förväntas ge mer detaljerade vyer över mineraliseringen i NIO: s gruvområde i Blötberget.

I bifogad bilaga beskrivs de fältarbeten som Smart Exploration har utfört vid NIOs fyndighet i Blötberget samt några av de hittills uppnådda resultaten.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.