Investerare


Tue, 29 Sep 2020 10:12:06 +0200

Ytterligare geofysiska undersökningar av malmfyndigheterna i Ludvika

Release CSMT

De geofysiska undersökningarna av Ludvikatraktens järnmalmsfyndigheter som sker inom ramen för det EU-finansierade projektet Smart Exploration fortsätter. Under vecka 40 genomför företaget AMKVO AB och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) test av geofysisk mätutrustning i samarbete med Nordic Iron Ore och Uppsala Universitet.

Gruvutvecklingsföretaget Nordic Iron Ore AB har målsättningen att återuppta järnmalmsproduk­tionen i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet, tillsammans benämnt Ludvika Gruvor. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet. Förnyad prospektering kring Blötberget har indikerat att befintliga fyndigheter sträcker sig till ett djup på minst 1000 meter.

Uppsala Universitet och SGU har utvecklat två elektromagnetiska mätsystem som kommer att testas under vecka 40. Vid mätningen används en kraftfull jordad strömkälla som skickar växelström i olika frekvenser genom marken. Beroende på berggrundens sammansättning blir det variationer i det elektromagnetiska fält som genereras. Det elektromagnetiska fältet avläses dels från en mottagare på marken, dels från en UAV (drönare). Mätresultaten i form av kartor och 3D-modeller visar variationer i markens magnetiska och elektriska egenskaper ner till ett par kilometers djup och kan bland annat användas för att ge en bild av malmkroppars utsträckning.

Undersökningarna kommer att äga rum under vecka 40, 28:e september till 2:a oktober.

UAV-systemet kommer att testköras på torsdag (1:a oktober). Resten av veckan ägnas åt mätningar med marksystem. Under denna vecka kommer sändaren att vara igång och tre personer är närvarande på sändarplatsen. Dessutom kommer varningsskyltar att sättas upp för att skydda allmänheten.

Om Smart Exploration

Projektet Smart Exploration fokuserar främst på att ta fram verktyg och metoder för prospektering efter mineralresurser i gruvnära miljöer. Syftet är att ta fram kostnadseffektiva och miljövänliga metoder för att söka efter mineraler som är vitala för EU:s ekonomiska och teknologiska utveckling. Projektet påbörjades officiellt den 1:a december 2017 och planeras pågå i 36 månader. Projektet har en budget på strax över 5.2 miljoner Euro enligt bidragsavtalet nr 775.971.

Mer information om projektet finns på www.smartexploration.eu, projektets Youtube-kanal och LinkedIn-sida.

För besökare

Eftersom projektet är offentligt finansierat finns ett socialt ansvar att informera allmänheten med särskilt fokus på yngre generationer. Projektet välkomnar därför skolbarn, studenter, lokalbor och organisationer i civilsamhället. Det är ett bra tillfälle att visa hur teknisk utveckling bidrar till våra moderna liv och för att väcka intresse för naturvetenskap och teknik.

Vi ber potentiella besökare, offentliga och media att kontakta oss före besöket så att vi kan ge bästa möjliga information och guidning.

För ytterligare information:

Kontakta: Asli Onar-Verboon, Emma Bäckström

Telefon: +31 6 3004 9576, +46 72 5207 400

E-post: aov@eage.org, emma.backstrom@nordicironore.se

Websida: www.smartexploration.eu