Avsiktsförklaring med för järnvägstransporter underskriven

Efter utvärdering av offerter från en mängd alternativa leverantörer av logistiktjänster har NIO undertecknat en avsiktsförklaring med Rail Cargo Group, ett dotterbolag till Österrikiska statens järnvägsbolag ÖBB som arbetar med godstransporter på järnväg. Samarbetet omfattar framtida godstransporter från gruvan till hamnen i Oxelösund. Undertecknandet av avsiktsförklaringen med  skedde den 10 maj 2017 i  samband med en stor internationell logistikmässa i München.